Rujukan Pantas Peperiksaan Penolong Akauntan W27

Rujukan Pantas Peperiksaan Penolong Akauntan W27

Ramai yang gembira selepas beberapa bulan SPA umum menututup
pengambilan kerajaan.

Minggu ini diumumkan ada pengambilan untuk jawatan Penolong Akauntan W27

Semak sekiranya nama anda dipanggil melalui link;

http://e-semakan.igsb.com.my/
Jika anda dipanggil, usah risau anda boleh melihat contoh soalan seperti dibawah ini!

Nota 1 : Proses Perakaunan

 • Perakaunan terdiri daripada 5 proses utama iaitu :
 1. Mengenalpasti
 2. Merekod
 • Mengelas
 1. Meringkas
 2. Melapor

 

Nota 2 : Kitaran Perakaunan

 1. Transaksi/Urusniaga
 2. Catatat Jurnal
 3. Lejar Akaun
 4. Imbangan Duga
 5. Pelarasan
 6. Catatan Penutupan
 7. Penyata Kewangan

Nota 3 : Persamaan Perakaunan

Tunai + Pelaburan       =          Akaun Hasil Disatukan

+

Akaun Pinjaman Disatukan

+

Akaun Amanah Disatukan

Tunai + Pelaburan       =          Akaun Hasil Disatukan

+

Akaun Pinjaman Disatukan

+

Akaun Amanah Disatukan

 • Persamaan Perakaunan Asas Akruan

Ekuiti               =          Aset – Liabiliti

 

* Ekuiti = Modal + Hasil – Belanja

Nota 4 : Asas-asas Perakaunan

 • Antara asas-asas perakaunan adalah :
 1. Tunai
 2. Tunai Ubahsuai
 3. Akruan
 4. Akruan Ubahsuai

Nota 5 : Perbandingan Asas Perakaunan

Perakaunan Tunai Perakaunan Tunai Ubahsuai Perakaunan Akruan
Perakaunan yang mengiktiraf dan merekod sesuatu urusniaga dan peristiwa apabila tunai telah diterima dan dibayar dalam tempoh perakaunan tersebut .

 

• Perbelanjaan yang menggunakan peruntukan tahun semasa dan pembayaran dibuat dalam bulan Januari tahun berikutnya.

 

• Tempoh perakaunan dilanjutkan menjadi tiga belas bulan atau dikenali sebagai Akaun Kena Bayar (AKB).

• Perakaunan yang mengiktiraf sesuatu urusniaga dan peristiwa apabila ianya berlaku dan merekodkan dalam rekod perakaunan dalam tempoh urus niaga tersebut berlaku.

 

• Perbelanjaan incurred• Hasil – earned

 

Contoh soalan peperiksaan Penolong Akauntan W27 :

 1. Proses perakaunan terdiri daripada perkara-perkara yang berikut :
 1. Merekod
 2. Mengenal pasti
 • Meringkas
 1. Melapor
 1. I dan II
 2. I, II dan III
 3. II, III dan IV
 4. I, II, III dan IV
 1. Di antara berikut, yang manakah perkara-perkara yang TIDAK BERKAITAN dengan Kitaran Perakaunan?
 1. Pelarasan
 2. Catatan jurnal
 3. Catatan penutupan
 4. Penyata untung rugi
 1. Persamaan Perakaunan Asas Tunai (Tunai + Pelaburan) melibatkan 3 jenis akaun KECUALI
 1. Akaun Hasil
 2. Akaun Sewaan
 3. Akaun Pinjaman
 4. Akaun Amanah
 1. Pilih persamaan Perakaunan Asas Akruan yang BETUL
 1. Ekuiti = Liabiliti – Aset
 2. Ekuiti = Aset – Liabiliti
 3. Aset = Ekuiti – Liabiliti
 4. Liabiliti = Aset + Ekuiti
 1. Asas-asas perakaunan melibatkan perkara seperti :
 1. Tunai
 2. Tunai ubahsuai
 • Akruan
 1. Akruan ubahsuai
 1. I dan II
 2. I, II dan III
 3. II, III dan IV
 4. I, II, III dan IV

Jawab soalan 6 – 10 berdasarkan pernyataan yang diberikan. Pilih jawapan yang BENAR berkaitan dengan pernyataan di bawah.

Perakaunan yang mengiktiraf dan merekod sesuatu urusniaga dan peristiwa apabila tunai telah diterima dan dibayar dalam tempoh perakaunan tersebut.
 1. Apakah kategori yang paling sesuai dikaitkan dengan pernyataan di atas?
 1. Perakaunan Tunai
 2. Perakaunan Akruan
 3. Perakaunan Tunai Ubahsuai
 4. Perakaunan Akruan Ubahsuai

Dari saya buat !

Buat persediaan AWAL
Buat persediaan RAPI
Buat persediaan TERSUSUN

Jika anda mahu rujukan penuh yang bakal membantu
anda boleh mendapatkanya dari sini